Gerrit

Ik ben Gerrit van Brenk (1973), getrouwd met Susan en vader van Aniek en Berend. Zo'n 3 jaar geleden ben ik mij er een soort van pijnlijk van bewust geworden dat ik erg in mijn hoofd "zat" en dat mijn gevoel behoorlijk was afgestompt. De slingerbeweging die vanaf dat moment meer naar het gevoel is gaan doorslaan heeft er voor gezorgd dat ik inmiddels gediplomeerd holistisch masseur ben.
Het is mijn streven om zoveel mogelijk te Zijn in mijn leven en lijf of anders gezegd mezelf te zijn. De massages voor Zijn in je Lijf zijn hier een uiting van.

Een aantal kernwoorden om mij als persoon te karakteriseren zijn: open, speels, hartelijk, zacht, humor, man.

'Vandaag is mijn lievelingsdag'. (Winnie de Poeh)

Visie

De massages worden gegeven vanuit de holistische visie. Wat wil zeggen dat de mens als één geheel wordt gezien, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Het lichaam wordt niet gescheiden van de emoties en/of het denken of andersom. Als het lichaam wordt gemasseerd, wordt er vaak ook een diepere laag geraakt.

De nadruk bij een holistische massage ligt niet op het wegnemen van de klacht of om iets te willen veranderen, maar veel meer op de ervaring en de bewustwording. Wanneer je je bewust bent van wat er in je lichaam is en dit accepteert, is je lichaam tot zelfheling in staat of kun je zelf iets veranderen in hoe je met je lichaam (of jezelf) om gaat. In veel gevallen zal het een samenspel zijn, waar de grenzen niet duidelijk zijn te trekken van wie wat doet en wat de effecten zijn.

Privacy

Voor een goede behandeling is het een grote meerwaarde dat ik, als uw behandelend therapeut, een intakegesprek voer en deze gegevens vastleg. Deze gegevens zijn het startpunt voor de start van de behandeling, na uitgevoerde behandelingen worden eventueel gegevens toegevoegd. Deze gegevens worden in overleg en met jouw toestemming vastgelegd.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens


Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot jouw gegevens.

Jouw gegevens kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Als naslagwerk als je wellicht na een langere periode weer bij Zijn in je Lijf in de praktijk terugkeert.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van jouw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je hiervoor expliciet om toestemming vragen.
- - -